Paleontolozi

Skelet mamuta, pronađen kod Kostolca, star je blizu milion godina, a teška mašinerija prebacila ga je u Viminacium.
Paleontolozi procjenjuju da tragovi pripadaju vrsti staroj 60.000 godina i da je riječ o vunastim mamutima.
Oglasi