Pale

Cekovića kuća je 2. septembra 2004. godine proglašena Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.
Policajci Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su krajem oktobra nakon što su na njih nepoznate osobe otvorile vatru.
Nakon pretresa stana, drugih prostorija i pokretnih stvari osoba je predana u nadležnost MUP-u Kantona Sarajevo.
Opjevana u mnogim pjesmama, spominjana u djelima pisaca, Miljacka je nesumnjivo čuvena rijeka.
Iz MUP-a Republike Srpske tvrde da su pronašli original Dejtonskog mirovnog sporazuma, nakon akcije na Palama u kojoj su
Više informacija povodom hapšenja zbog originala Dejtonskog mirovnog sporazuma sa Pala, donosi Emir Skenderagić.
Oglasi