Otpuštanja

Zbog pada potražnje za osobnim automobilima, kompanija otpušta 2.000 radnika u dva postrojenja za proizvodnju dijelova.
Iako bilježi pozitivne poslovne uspjehe PSA Peugeot Citroen najavio je smanjenje radne snage u 2017.
Kako bi zadovoljila zahtjeve MMF-a Srbija je krenula u rekonstrukciju preduzeća, među kojima su Željeznice Srbije.
Dvojica generala turske armije sa četiri zvjezdice podnijeli ostavke, dan nakon otpuštanja skoro 2.400 vojnih lica.
Predviđeno je da se do kraja novembra broj vojnih lokacija smanji sa 62 na 57, a broj vojnika sa 10.000 na 9.200.
MMF očekuje da će rast BDP-a iznositi 2,5 posto i kaže da se otpuštanja u javnom sektoru provode po planu.
Oglasi