Otpad

Većina otpada koji se prikupi u Bosni i Hercegovini i dalje završava na odlagalištima. Recikliranje se razvija, ali vrlo
Svako malo na društvenim mrežama, a potom i na medijskim portalima osvanu fotografije neke od rijeka i rječica u Srbiji
Zagađenje plastikom dostiglo je epidemijske proporcije, s procijenjenih 100 miliona tona u okeanima, piše u saopštenju.
Četvrtinu kućnog otpada u Srbiji čini plastika, a više od 70% ispitanih građana kaže da u svom okruženju nema odgovarajuće
Prema podacima Ujedinjenih naroda, 30 posto riba je otrovano, za 30 godina u morima će biti više plastike nego ribe.
Cirkularna ekonomija kao model upravljanja otpadom mogla bi biti jedini logičan odgovor na rastuće potrebe čovječanstva.
Oglasi