Otmičar

Tri žene su bile vezivane lancima ili konopom i bile izgladnjivane, tučene i seksualno zlostavljane.
Policija ubila otmičara i našla tri tijela u njegovoj kući u Aurori, gdje se u julu desio napad na projekciji Batmana.
Oglasi