Opsada

Sujeta je najgori saveznik u svakom poslu, upozorava doktor iz Sarajeva dok govori o danima opsade i danima pod koronom.
Piše: Amir Sužanj - Jednog jutra oklopnjaci JNA su odsvirali kraj svakoj iluziji da će rat nekako promašiti Sarajevo.
U opsadi popularnog ugostiteljskog objekta u prijestolnici Bangladeša iz 2016. godine ubijene su 22 osobe.
Piše: Ibrahim Sofić - Jedna, dvije, tri… stotinu…hiljadu…dvije hiljade…tri hiljade i još 777… Toliko je izbrojano...
Članovi grupe Al-Shabab ušli su u hotel u petak nakon što su ga napali automobilom-bombom.
Piše: Edin Krehić - Nebrojiva je njegova dobrota prema ljudima. A nije tražio ništa.
Oglasi