Opozicija

Još nema raspleta političke krize u Albaniji. Opozicija i dalje odbija učešće na junskim izborima - traže tehničku vladu,
Na dnevnom redu Skupštine Kosova u srijedu će biti glasanje o nepovjerenju Vladi. Odluka je uslijedila nakon što su kosovske
Kosovska opozicija predala je Skupštini Kosova peticiju s potpisima poslanika za izglasavanje nepovjerenja vladi.
U Caracasu su održani mitinzi opozicije i pristalica predsjenika Madura a policija se sukobila sa 300 demonstranata.
Dok snage sirijske opozicije napreduju u centralnom dijelu Dara'e, režim vrši prisilnu evakuaciju i grupira snage...
Opozicija odlučila da, kada se steknu uslovi, raspiše referendum o ulasku zemlje u NATO.
Oglasi