online trgovina

Osnivači Oystera kažu da će mobilni telefon biti primarni uređaj za čitanje knjiga u narednoj deceniji.
Umjesto svakodnevnih odlazaka na stočnu pijacu, portal Farmia pomaže u pronalaženju potencijalnih kupaca.
Nova radna mjesta otvorena u logističkim centrima, uslugama klijentima, razvoju softvera, upravljanju lancem nabavke.
Stručnjaci smatraju da je danas sigurnije koristiti elektronsku trgovinu nego plaćati u klasičnim prodavnicama.
Globalni prihodi ostvareni u elektronskoj trgovini na malo prošle godine prvi put premašili 1.000 milijardi dolara.
Tokom 2012. u Srbiji su prijavljene desetine zloupotreba platnih kartica, a šteta se kretala do nekoliko hiljada eura.
Oglasi