OMV

Rusi ne kriju da im je prostor Balkana odavno interesantan za tu vrstu ulaganja.
U okviru regionalne strategije razvoja NIS-a, tržište BiH je identificirano kao jedno od prioritetnih za kompaniju.
Najveće postrojenje ovog tipa u Rumuniji u posljednjih 20 godina trebalo bi podmiriti 10 posto potreba države.
Za kupovinu maloprodajnog lanca od 63 benzinske pumpe zainteresirane su najjače ruske naftne kompanije, kao i INA.
U skladu s OMV-ovom strategijom, u razmatranju je prodaja maloprodajnog komercijalnog poslovanja u Hrvatskoj i Bosni i
Kompanija će se povući sa tržišta BiH i Hrvatske, kako bi poboljšala efikasnost poslovanja u preradi i prodaji.
Oglasi