Oleg Aksjutin

Turski tok čine dva kraka plinovoda, kojim će ruski plin biti isporučivan u Tursku, a preko nje i u Evropu.
Ništa nije pronađeno
Oglasi