OIE

Koristi strateške saradnje tri zemlje regije u sektoru energetike višestruke, no one ne provode ni vlastite strategije.
Strategija energetskog razvoja BiH u finalizaciji je, no stručnjaci kažu da se nastavlja oslanjanje na fosilna goriva.
Solarna energija
Hrvatska nije energetski samoodrživa, ne zadovoljava svoje potrebe, a energetika je jedna od evropskih politika.
Oglasi