Odnosi

Susret nadbiskupa Paula Gallaghera i Wanga Yia je bio u prošlosti nezamisliv.
Bugarska je tokom sovjetske ere bila najpouzdaniji saveznik službene Moskve u regiji. Nakon pada komunizma, bez obzira na
Do usaglašavanja budućih odnosa neće se previše promijeniti, Britanija će primjenjivati EU pravila, bez prava glasa.
Događanja nakon ubistva Soleimanija nova su epizoda u historiji bezbrojnih kriza čija je Irak glavna arena još od 1979.
Šta su to prioriteti zemalja regije i kako će se razvijati njihovi odnosi? Jesu li evropske integracije zajednički cilj i
Aleksandar Vučić kaže da je Srbija vrlo otvorena za saradnju i da je ona neophodna ako obje zemlje žele opstati.
Oglasi