Odlagalište

Slovenija predlaže zajedničku lokaciju odlaganja radioaktivnog otpada u Vrbini, u kojoj će se graditi odlagalište.
  •  
Oglasi