Obnovljivi izvori energije

Sve je više solarnih panela po krovovima, no Zapadni Balkan je još daleko u odnosu na svjetske energetske trendove.
Dvadeset tri hiljade solarnih panela postavljene su na skelu veličine osam nogometnih igrališta blizu Londona.
Uslov za otpis duga bio je da BiH investira četiri miliona eura u rehabilitaciju hidroelektrana Trebinje i Rama.
Izgradnja najveće solarne elektrane u svijetu u pustinji Gobi omogućit će opskrbu energijom milion domaćinstava.
Problemi sa zakonima i birokratijom, koče proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Bosni i Hercegovini.
Hrvatsko Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ocijenilo da je vjetroelektrana u Fužinama neprihvatljiva za okoliš.
Oglasi