Barack Obama

Tvrdnje predsjednika SAD-a su bazirane na subjektivnom narativu Armenaca, koji pokušavaju na toj temi izgraditi dogmu.
Ni SAD ni Kina ne bi trebali primoravati druge države da biraju s kojom sarađivati nego je bolje da svi sarađuju.
Suzbijanje glasača i snažna Trumpova kampanja radit će protiv Bidena na opasnom političkom terenu koji ih čeka.
Obama je faktor ujedinjenja u Demokratskoj stranci i nakon turbulentnih predizbora može zacrtati put naprijed.
Trump je odustao od uloge koju su američki predsjednici igrali u svakoj prethodnoj globalnoj krizi.
Piše: Ivica Puljić - Sada se postavlja pitanje ko će pomoći Sjedinjenim Američkim Državama u krizi?
Oglasi