Njemačka

Mediji navode da se radi o instrukcijama za lansirnu raketnu rampu za Mars, klasificiranim kao povjerljiva informacija.
Banka je objasnila da tako želi smanjiti svoje troškove za šest milijardi eura i ponovo postići profitabilnost.
Washington pokušava nagovoriti 80 saveznika u borbi protiv oružane grupe ISIL da pošalju zamjenu za američke vojnike.
Policija je saopštila da se napad dogodio u ranim jutarnjim satima te da se radi o jednoj ili više osoba.
Sabine Urlike Sch. od 2013. do 2018. živjela na području koji se nalazio pod kontrolome Islamske države Irak i Levant.
Rackete nije poslušala naredbe italijanskih oružanih snaga, probila blokadu luke i dovezla na kopno 41 migranta.
Oglasi