Nihad Kreševljaković

Film reditelja Nihada Kreševljakovića govori o čuvenom dolasku Susan Sontag u opkoljeno Sarajevo 1993. godine.
Piše: Nihad Kreševljaković - U ovom vremenu ideja Modula Memorije i ovakvih programa čini se još jasnijom.
Program Modul memorije festivala MESS, čija je tema Život pod opsadom, trajat će do 9. maja.
Nagrada Kairos dodjeljuje se pojedincima za njihova umjetnička postignuća, te producentima i direktorima festivala.
Od 1992, raspadom SFRJ, koja je imala relativno razvijenu kinematografiju, nastale su kinematografije novih država.
Od prvog pojavljivanja u Berlinu, brojni jugoslavenski filmovi osvojili su nagrade...
Oglasi