Nezaposlenost

Siromaštvo prisutnije u ruralnim sredinama, socijalne naknade ne pokrivaju osnovne potrebe; posebno ugroženi penzioneri.
Mjesečni ček od 560 eura isplaćivala je država Fincima na račune tokom dvije godine, bez obzira na to rade li ili ne.
Zapošljavanje stranih radnika nije dugoročno rješenje, a useljenička politika nije donesena, upozoravaju stručnjaci.
Političke vođe će statistiku uvijek interpretirati na način kako to njima odgovara, kaže profesor sa Burch Univerziteta.
Prema podacima Svjetske banke, četvrtina stanovništva Makedonije je siromašno. Glavni put ka napretku vidi se u kreiranju
Iako je zabilježila najveći stepen smanjenja nezaposlenosti prošle godine, BiH je i dalje pri začelju u regiji.
Oglasi