Newlyn

Ribari smatraju da će, kada dobiju natrag morske granice, moći sami upravljati njima i dobiti veće kvote za izlov.
Ništa nije pronađeno
Oglasi