NDH

Za dom spremni, Bleiburg
Antifašisti iz Austrije, Hrvatske, Italije i Slovenije traže od Beča da zabrani 'skup ustaša i fašista'...
Historičar Max Bergolz objašnjava zašto je osvetničko nasilje ustanika kuluminiralo početkom septembra 1941. godine.
Kolumne ovog hrvatskog historičara na internetu privlače veliku pažnju i izazivaju žestoke polemike.
Piše: Miroslav Filipović - Jasenovac i Bleiburg stalno se, u nekrofiličarskom politikantstvu, perpetuiraju kao dva...
Počasni bleiburški vod kaže da ne treba dozvolu, jer se radi o crkvenom obredu, a komemoracija je na njihovom posjedu.
Ideja da se ulice Mile Budaka, Vokića i Lorkovića, Jure Francetića zamijene naišla je na brojna odobravanja.
Oglasi