Narendra Modi

Izbori se odvijaju u sedam faza zbog sigurnosnih i tehničkih razloga, pravo glasa ima blizu 900 miliona ljudi.
Operacija je trajala tri minute, a satelit je pogođen antisatelitskom raketom.
Čini se da Indija više neće biti u stanju iskoristiti teroristički napad u Kašmiru za pokretanje rata protiv Pakistana.
MBS prihvatio zahtjev indijskog premijera, što je viđeno kao dio prestolonasljednikovih napora da popravi reputaciju.
Dvije strane će razgovarati i o investicijama saudijskog naftnog giganta Saudi Aramco u rafinerije nafte u Indiji.
Indija će oduzeti Pakistanu status povlaštene nacije u trgovini te je najavila izolaciju Pakistana diplomatskim putem.
Oglasi