Napadi

Izrael može ili ponovo okupirati Gazu, pokrenuti novi veliki vojni napad ili ukinuti opsadu.
U prosjeku u Srbiji je svakih 10 dana ubijena po jedna žena, samo 10 posto žrtava je tražilo pomoć ili nasilje.
U odluci piše da su neprihvatljive riječi predsjednika SAD-a i njegovog savjetnika te da narušavaju bilateralne odnose.
U izvještaju Univerziteta Uppsala navedeno je da je broj napada u 2017. deset puta veći u odnosu na prethodnu godinu.
Foreign Office upozorava turiste da se odlaskom u popularna odredišta izlažu potencijalnim terorističkim napadima.
Vojna eskalacija bi mogla situaciju u Idlibu učiniti kompliciranijom i brutalnijom nego što je u drugim zonama sukoba.
Oglasi