Nacionalna grupa predmeta

U Kotorskom bojkotiraju 'jezik bošnjačkog naroda', u Vrbanjcima i Konjević-Polju bez nacionalne grupe predmeta...
Najmanje 160 učenika sljedeće sedmice neće u školske klupe zbog pitanja bosanskog jezika i nacionalne grupe predmeta.
Bošnjačka djeca iz Vrbanjaca izašla na ispite nakon završene instruktivne nastave koju su inspektori RS-a zabranili.
Bošnjačka djeca krenula su na instruktivnu nastavu, jer im u školi nije dato da izučavaju nacionalnu grupu predmeta.
Dio roditelja svoju djecu morao je da vrati na nastavu u Konjević-Polje, jer su izgubili pravo na dječiji dodatak.
Osnovni sud u Kotor-Varoši odbacio je tužbu roditelja bošnjačke djece iz Vrbanjaca kao neblagovremenu. Tužili su osnovnu
Oglasi