Nacionalna grupa predmeta

Osnovni sud u Kotor-Varoši odbacio je tužbu roditelja djece bošnjačke nacionalnosti iz sela Vrbanjci kao neblagovremenu.
Roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca, kojima je osporeno izučavanje nacionalne grupe predmeta, najavili novu žalbu.
Djeca iz sela Vrbanjci kod Kotor-Varoši nadoknadila su izgubljenu godinu polaganjem predmeta tokom zimskog raspusta.
U prostorijama Islamske zajednice u Vrbanjcima počet će instruktivna nastava za bošnjačke učenike.
Roditelji poručuju da bez bosanskog jezika u programu nema ni njihove djece u školama u Vrbanjcima i Konjević-Polju.
Naloženo da OŠ 'Petar Kočić' poduzme sve aktivnosti kako bi se bošnjački učenici mogli ponovo upisati u tu ustanovu...
Oglasi