Nacionalna grupa predmeta

Roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca, kojima je osporeno izučavanje nacionalne grupe predmeta, najavili novu žalbu.
Djeca iz sela Vrbanjci kod Kotor-Varoši nadoknadila su izgubljenu godinu polaganjem predmeta tokom zimskog raspusta.
U prostorijama Islamske zajednice u Vrbanjcima počet će instruktivna nastava za bošnjačke učenike.
Roditelji poručuju da bez bosanskog jezika u programu nema ni njihove djece u školama u Vrbanjcima i Konjević-Polju.
Naloženo da OŠ 'Petar Kočić' poduzme sve aktivnosti kako bi se bošnjački učenici mogli ponovo upisati u tu ustanovu...
Roditelji bošnjačke nacionalnosti potvrdili su da njihova djeca neće pohađati nastavu ni naredne školske godine.
Oglasi