Nacionalna garda SAD

Vojnici su mislili da su pripadnici Nacionalne garde SAD-a nezakonito ušli u Meksiko.
Ništa nije pronađeno
Oglasi