Nacionalisti

Italijanski potpredsjednik namjerava okupiti blok protuimigrantskih stranaka u Evropskom parlamentu.
Pojedinci slave napad na Novom Zelandu i u njemu vide jedini način spasa za bijelu kršćansku populaciju.
Richard Blumenthal kaže da riječi imaju posljedice, referirajući na komentare u vezi protesta bijelih nacionalista.
Državni i etnički nacionalizam, sa svim resursima iz kojih crpi snagu, nije niti može biti rješenje nego je dio problema
Islam i muslimani suočavaju se s onim sa čim su se suočavali katolici i Jevreji koji su migrirali u SAD.
Organizacije koje pružaju usluge izbjeglicama i migrantima u Italiji navode kako je tokom prošle godine došlo do povećanja
Oglasi