Muzeji

Sa kakvim su problemima suočeni radnici kulturno-historijskih ustanova? Ima li znanja, volje i sredstava za upravljanje
Iako je jedan dio bogate historije Iraka izložen, ili skriven na sigurno, veliki dio nasljeđa je i dalje u opasnosti.
Rekonstrukcijama muzeja u Srbiji se ne nazire kraj, zbog čega ispaštaju građani uskraćeni kulturne ponude.
Izložba grafika Albrechta Durera u Beogradu obara rekorde posjećenosti. Međutim, Muzej grada Beograda, koji ju je
Javne ličnosti i građani od danas dežuraju u Zemaljskom muzeju u sklopu akcije 'Ja sam Muzej'...
Osim sa ratom, Irak se suočava i sa neprestanom krađom arheološkog naslijeđa. Iako se to teško može dokazati, čini se kako
Oglasi