Mustafa Najem

U 21. vijeku niko nema pravo nekoj državi određivati da li će postati članica Evropske unije, posebno ne Rusija.
Ništa nije pronađeno
Oglasi