Mrkonjić Grad

Stručnjaci tvrde da je Sana jedna od najznačajnijih rijeka za mladicu, te da joj je hidroelektrana velika prijetnja.
Piše: Almir Sećkanović Moj zadatak je bio da čuvam učesnike ZAVNOBIH-a. Bio sam član Zaštitnog bataljona Trećeg korpusa...
Blizu 150 stanovnika Donjih i Gornjih Baljvina kod Mrkonjić Grada u BiH čuva svoje višedecenijsko prijateljstvo.
Aktiviste za zaštitu okoliša brine izgradnja male hidroelektrane ne izvoru Sane, jedne od najčistijih rijeka.
Otkrivena je ploča, kao znak za početak radova na gradnji male hidroelektrane "Medna" na rijeci Sani, u blizini Mrkonjić
BiH ima Ustav, ima zakone, ima granice, ima praznike, ali ima i anarho-diletantno uređenje, koje ništi sve pobrojano.
Oglasi