MPC

Ne mogu se forsirati dobri odnosi Makedonije i Srbije na račun ostalih susjeda.
Spor između SPC-a i MPC-a više politički nego crkveni, ali Beograd i Skoplje različito vide pojam 'politički'...
Priča o Jovanu Vraniškovskom je i priča o odnosima pravoslavnih crkava u Skoplju i Beogradu, o čemu javlja reporterka Al Jazeere Milka Smilevska.
Oglasi