Mostar

Prosvjetni sindikati u Hercegovačko-neretvanskom kantonu prijete štrajkom, ne ubrzaju li vlasti isplatu višemilionskih
Izbjeglice i migranti stigli su u Izbjeglički centar Salakovac, nakon što su više od četiri sata čekali na putu između
U saopćenju se obrazlaže da kamp Salakovac nije azilantski centar niti je kao takav verifikovan od nadležnih tijela.
Nekoliko autobusa s migrantima koji su se zaputili u izbjeglički centar u Salakovcu bilo je zaustavljeno u Konjicu.
Izbjeglice i migranti koji su iz Sarajeva autobusima krenuli ka Prihvatnom centru u Salakovcu zaustavljeni su blizu Konjica
Izbjeglice i migranti koji su iz Sarajeva autobusima krenuli ka Prihvatnom centru u Salakovcu zaustavljeni su blizu Konjica
Oglasi