Moskva

Moskva iskorištava balkanske tragedije u političkom sukobu sa Zapadom: nekad osuđuje 'pokolj', nekad traži novu istragu...
Kremlj vidi svoje odnose sa GNA-om i Khalifom Haftarom kao čisto transakcione.
Ruske zračnosvemirske snage su lansirale raketu Soyuz 2.1V s blokom od četiri satelita za potrebe vojske.
Moskva se posljednjih sedmica žalila na antiruske proteste u Gruziji, koju optužuje za neprijateljsko djelovanje.
Eksperti su upozorili da neodgovorno i neprikladno korištenje pesticida predstavlja glavni uzrok stradanja insekata.
Četvorica mornara su posthumno odlikovana medaljama Heroja Rusije, a preostali Redom hrabrosti.
Oglasi