Moneyval

Dom naroda Skupštine BiH usvojio je izmijenjeni državni Krivični zakon, koji još mora proći i Predstavnički dom.
Moneyval tražio od BiH usvajanje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Odbor stručnjaka Vijeća Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Moneyval počeo je plenarnu sjednicu u
Stručnjaci Moneyvala za sprečavanje pranja novca odlučuju o tome da li će se BiH suočiti sa finansijskom izolacijom.
Poslanici iz RS-a u Domu naroda BiH odbili da izmjene i dopune krivičnog zakona BiH razmatraju u skraćenoj proceduri.
BiH je dobila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Međutim, to je jedan od dva zakona
Oglasi