Mohammad Ashraf Ghani

Savjetodavni odbor će biti inkluzivnog karaktera i davat će preporuke Vladi o svim važnim nacionalnim pitanjima.
Ništa nije pronađeno
Oglasi