Moderno ropstvo

Veliki broj osoba prinuđeno na rad, prisilne brakove, kao i na seksualno iskorištavanja, navode tri organizacije.
Iako je ropstvo ukinuto, u Velikoj Britaniji prije gotovo dva stoljeća, problem i dalje postoji. Humanitarna organizacija
Sjeverna Koreja prednjači na listi potencijalnog iskorištavanja radnika, a slijede je afričke države, Indija i Kina.
Svake godine hiljade osoba, u potrazi za boljim životom, dolazi u Veliku Britaniju. Stvarnost koja ih dočeka daleko je od
Interaktivno
Moderno ropstvo najviše je zastupljeno u Mauritaniji, Uzbekistanu i Haitiju, zemlje regije u sredini rang liste.
Prema globalnom indeksu za 2014., Uzbekistan ima drugi najveći broj modernih robova po glavi stanovnika u svijetu.
Oglasi