Mobilna telefonija

Korisnici u roamingu ili mobilnim mrežama u inostranstvu plaćaju cijene po tarifama iz matičnih zemalja.
Bez obzira na različita tumačenja međunarodnog pozivnog broja +383 za Kosovo, bilateralni je iskorak Srbije i Kosova.
Regulatori ne znaju koliko će u postocima doći do sniženja cijena usluga telekomunikacijskih operatera u BiH.
U Kini ima najviše korisnika interneta, ali je prva na listi zemalja koje ograničavaju online slobode.
Od 30. aprila 2016.naknade za roaming, koje se dodaju na cijenu plaćenu kod kuće, bit će smanjene.
Građani Crne Gore imat će pogodnosti kad otputuju, ali ne i građani regije koji budu dolazili u Crnu Goru.
Oglasi