Mobile World Congress

Kompanije iz regije na najveći sajam napredne tehnologije idu same, dok strane države promoviraju domaće firme.
Iako u regiji postoje brojne kompanije svjetskog kvaliteta, vlasti ne rade na njihovoj promociji na velikim sajmovima.
Najznačajniji događaj godine za mobilnu industriju privlači najveće kompanije, ali je slab odziv firmi iz regije.
Oglasi