Mirza Agić

Na 19 panela velikog formata izloženo je šezdesetak fotografija koje su nastale u martu u Sarajevu i Bergamu.
Ništa nije pronađeno
Oglasi