Miro Cerar

Slovenski šef diplomacije iznijeti će ocjenu prilika na zapadnom Balkanu, u okviru čega će spomenuti i arbitražu.
Kontakti na visokoj razini godinama su rijetki, pa sadašnja vlada Marjana Šarca, kao i prijašnja, žele osnažiti odnose.
Miro Cerar američkom državnom sekretaru narednog mjeseca treba iznijeti pitanja s kojima se suočava zapadni Balkan.
Slovenija, Granica, Izbjeglice, Migranti
Odbačene kritike o ukidanju razlike zakonitih i nezakonitih migracija, te između izbjeglica i ekonomskih migranata.
Slovenski šef diplomacije kaže da treba ponovo razmisliti jer je više europskih država promijenilo stajalište.
Merkel ne bi govorila u javnosti o tome je li spor pitanje poštovanja evropskog prava jer to ne bi doprinijelo rješenju.
Oglasi