Mirjana Dragičević

I gleda dijete sebe, ne znajući da gleda silovanje svoje, jer dijete ne zna šta je silovanje - i smrt dođe, i bi utjeha.
Ništa nije pronađeno
Oglasi