Mirela Holy

Sve je više solarnih panela po krovovima, no Zapadni Balkan je još daleko u odnosu na svjetske energetske trendove.
Mirela Holy u knjizi razotkriva licemjerstvo hrvatske politike kroz primjere iz života političkih aktera.
Do 2020. godine, prema direktivi EU, Hrvatska bi najmanje 50 posto otpada trebala prikupljati odvojeno.
Nova na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj je lista Most, koja je ujedinila nezavisne lokalne političare.
Hrvatska agencija za ugljikovodike potvrdila je sredinom marta da će istraživanje nafte i gasa u Jadranskom moru biti
Sporna je bila odredbakojoj se zabranjuje kandidiranje pravomoćno osuđenima na bezuvjetnu zatvorsku kaznu.
Oglasi