Munchen

Napeta situacija u Evropi za Rusiju je neka vrsta Jalte, koja crta granice podjele utjecaja između Brisela i Moskve.
Na globalnoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, evropski i svjetski čelnici iznijeli su niz prijedloga koji bi mogli
Završena je globalna sigurnosna konferencija u Minhenu. Evropski i svjetski dužnosnici nisu predstavili rješenje za ključne
Austrijski kancelar rekao da Kina popunjava prazninu na globalnoj sceni, u političkom i ekonomskom smislu.
U Minhenu se nastavlja svjetska godišnja konferencija o sigurnosti. Predsjednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker,
Sgurnosne odnose između EU i Britanije ne bi trebalo miješati sa drugim pitanjima u vezi Brexita, naglasili zvaničnici.
Oglasi