Milivoj Bešlin

Srbijanski historičar smatra da stabilna društva, koja su načisto sa samima sobom, ne prakticiraju revizionizam.
Slovenci prodaju pivo 'Tito' i 'Jovanka', a u bivšim republikama SFRJ raspravlja se o brendiranju Titovog imena...
Ističe se kako se radi na tome da Vojvodina izgubi svoje multietničko biće, te kako nema govora o ugroženosti Srba.
Afere se nižu od izbora od izbora, a birači iz regije često daju glasove istim ljudima ili ne izlaze na birališta.
Političari zloupotrebljavaju historiju Balkana, a korijen sukoba je u sadašnjosti, kaže historičar Milivoj Bešlin.
Pokušaj historijskog revizionizma ili prekrajanja historije iz ideoloških ili političkih razloga na području naše regije
Oglasi