Milena Stanimirović

Roditelji iz Šapca samo su dobili telegrame da je njihova beba preminula te da je sahranjena o trošku bolnice.
Ništa nije pronađeno
Oglasi