Mijanmar

Centralna televizija navodi da su tri topovske granate ispaljene iz Mijanmara pale u blizini granice na jugozapadu Kine.
Amnesty International ocjenjuje da je na dva ribarska brodova približno 500 muškaraca, žena i djece.
Brod koji je pronašla obalska straža Bangladeša i na kojem je bilo oko 400 ljudi nije uspio stići do Malezije.
U vrijeme kada vlada tvrdi da postoji neznatan broj zaraženih, nema poziva na smanjivanje nasilja u Rakhinu.
U Ujedinjenim narodima kažu da se humanitarna kriza pogoršava dok traju borbe vladinih snaga u Mijanmaru i Vojske Arakana,
Al Jazeeri je dozvoljen pristup sjeveru Mijanmara, pod strogom kontrolom vlasti. Vlada poriče da je organizirala genocid nad
Oglasi