Mihrantska kriza

Neke migrante smještaju u karantin na iznajmljenim plovilima, neki su ilegalno vraćeni u Libiju...
Ništa nije pronađeno
Oglasi