Migrantska kriza

Donald Trump je za borbu protiv migranata namjeravao iskoristiti 2,5 milijarde dolara iz fonda za borbu protiv droge.
Prošle su tri godine od kada je zvanično zatvorena tzv. balkanska izbjeglička ruta. Od tada do danas, za veliki broj
Carola Rackete nije poslušala naredbe italijanskih oružanih snaga, probila blokadu luke i dovezla na kopno 41 migranta.
U prihvatnom kampu na Vučjaku kod Bihaća trenutno boravi oko 400 migranta, uglavnom iz Pakistana i Indije. Priču iz tog
Slovenačka i italijanska policija od danas u zajedničkim mobilnim patrolama kontrolišu granicu između dvije zemlje.
Libija je polazna tačka za većinu migranata koji iz Afrike pokušavaju da dođu u Evropu i zatraže azil. Često im je prva
Oglasi