Migranti

Meksička vlada ima rok od 45 dana da znatno smanji broj migranata koji dolaze do američko-meksičke granice.
Pod nazivom "Veliko okupljanje nezadovoljnih građana" u centru Bihaća okupilo se nekoliko stotina ljudi kako bi poslali
Protest je posvećen problemima koje je izazvala migrantska kriza i iskazivanju nezadovoljstva.
Sa gradskih ulica Bihaća nastavljeno je izmještanje migranata i izbjeglica. Policija ih organizirano prebacuje na područje
Na lokaciji Vučjaka postavljeni su šatori, te se tek uspostavlja infrastruktura, opskrba vodom i električnom energijom.
Sa gradskih ulica Bihaća nastavljeno je izmještanje migranata i izbjeglica. Policija ih organizirano prebacuje na područje
Oglasi