Migranti

Pod nazivom "Veliko okupljanje nezadovoljnih građana" u centru Bihaća okupilo se nekoliko stotina ljudi kako bi poslali
Protest je posvećen problemima koje je izazvala migrantska kriza i iskazivanju nezadovoljstva.
Sa gradskih ulica Bihaća nastavljeno je izmještanje migranata i izbjeglica. Policija ih organizirano prebacuje na područje
Na lokaciji Vučjaka postavljeni su šatori, te se tek uspostavlja infrastruktura, opskrba vodom i električnom energijom.
Sa gradskih ulica Bihaća nastavljeno je izmještanje migranata i izbjeglica. Policija ih organizirano prebacuje na područje
Američki advokati objavili su da se prema djeci migrantima loše postupa i da ih ilegalno drže u prihvatnom centru na Floridi
Oglasi